Zırt Akıl ile Pırt Akıl!

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde mevcut gezegenlerin hiçbirinde yer almayan çok özel, çok güzel, çok renkli, çok ahenkli alabildiğine hareketli, verebildiğine bereketli, kısmetli, kıymetli ve de heybetli bir ülke varmış.

Bu çok yönlü ülkenin en önemli özelliği; her dönemde yaşadığı çağın alabildiğine uzağına doğru savrulmasını sağlayan yöneticilere sahip olabilmeleriymiş. Söz konusu alanda o kadar başarılıymışlar ki, özel ülke sadece yaşadığı çağdan değil üzerinde yer aldığı gezenin yörüngesinden de uzaklaşabiliyormuş.

Bu kadar hızlı hareket edebilmesinin sebebiyse ülkenin yönetim sistemiymiş. Tarihin değişik dönemlerinde uygulanan demokrasilerin hepsinden daha hızlı, hepsinden daha nazlı, hepsinden daha arazlı bir sisteme sahip olabilmesiymiş.

Üstün vasıflara haiz ülkede kararlar o kadar hızlı alınıp uygulamaya konuluyormuş ki, yurttaşlar gelişmeleri izleyebilmek için oldukları yerde topaç gibi dönmek zorunda kalıyorlarmış.

Bir süre sonra da başları dönüyor ve düşüp kıç üstü oturuyorlarmış. Sonunda insanlar izlemeyi bırakıp, “ne hali varsa görsün” yasasına sığınıp boş vermişler.

Özel ülkede alınan hızlı kararlar ve hızlı uygulamalar sonrasında bazı küçük aksaklıklar meydana gelebiliyormuş. Mesela çok büyük bir liman kompleksinin açılışı yapıldıktan sonra, değerli yatırımın denizle hiçbir bağlantısı olmayan küçük bir göl üzerine inşa edildiği anlaşılıyormuş.

Yeni bir proje ile gemisiz göl ile iskelesi olmayan deniz arasında bağlantı temini için mimari yarışmalar açılıyormuş.

Işık yıllarından bir yıl, uzayda araştırmalar yapan astronotlar başıboş dolanmakta olan ülkeyi görüp, nasıl bu hale gelmiş olabileceğini araştırmak için mini bir kapsül yollayarak ülke-DNA’larını almışlar.

Sonra da bütün gezegenlerin dışında bulunan ve kendine ait bir yörüngesi de olmayan bu ilginç ülkeyi raporlamışlar.

“Çok hızlı kararlar alabiliyorlar.

Yöneticilerin aklına gelen bir şey anında fikir olarak kabul edilip uygulanıyor. Ülkede bu yönteme “Zırt Akıl” deniliyor. Zırt Akıl mucizevi bir hıza sahip. Bir hapşırık süratinde ya da yemek sonrası bir geğirti çabukluğunda olabiliyor.

Zırt Akıl ile mücadele etme iddiasında olan bir “Pırt Akıl” da var. Pırt Akıl da benzer bir yol izliyor. Hızla karara varabiliyor. Zırt Akıl alternatifi olan Pırt Akıl da çok çabuk davranıyor. O kadar hızlı ki, düşünmeye zaman kalmıyor.

Böylece ülke iki aklın uyumlu beraberliği sayesinde “Zırt-Pırt” bir o yana bir bu yana doğru uzayda savrulup gidiyor.”

Bu rapordan özel ülkede yaşayan hiç kimsenin haberi olmamış. Astronotlar birkaç kopyayı Zırt Akıl Merkeziyle Pırt Akıl karargahına yollamışlar. Her iki odakta da o kadar büyük meşguliyet içindeymiş ki, bu raporları farkına varacak kimse olmamış.

Özel ülke bir o yana bir bu yana doğru uyum içinde savrularak yoluna devam ederken, iki karşıt odak el ele vermişler:

-Zırt Akıl ile Pırt Akıl!

Posted in Köşe Yazıları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir