Kötülük Genelgesi!

Güneş sisteminde bulunmayan bir gezegende “kötülük” bir hayat tarzı olarak gelişmiş, orada yaşayan canlıların mutsuzlukları için her türlü kötülük tedavüle sokulmuştu.

Gezegenin bütün canlıları, Kötülük Terminatörlüğü hakimiyeti altında her an “başımıza hangi kötülük gelecek” heyecanı içinde bekler olmuşlardı. Bu duruma o kadar alışmışlardı ki, hiçbir kötülüğün meydana gelmediği gün veya günlerde “Acaba Terminatörümüze bir şey mi oldu?” kaygısı içinde kıvranmaya başlamışlardı.

Gezegen canlılarındaki bu huzursuzluğunu dikkate alan Kötülük Terminatörlüğü bütün hayatı aynı istikrarlı çizgide tutabilmek için bir genelge hazırlayıp Terminatörün onayına sundu. Genelge “Tek Oy” ile kabul edildi.

Gezegene “huzur” geldi!

Genelge kısa, basit, ilkel ve kötü idi:

1-Herkes elinden gelen kötülüğü ardına koymayacaktır.

2-Yerel kötülükler, merkezi kötülüklerle bakılarak paralel şekilde yani birlik ve beraberlik içinde yürütülecektir.

3-Yapılan her kötülük için muhataplarından hesap sorma formülleri geliştirilecektir.

4-Kötülüğün geliştirilmesi amacıyla “kötünün en kötüsü” temalı yarışmalar düzenlenip; Haftanın Kötüsü, Ayın Kötüsü, Yılın Kötüsü seçilip yüksek meblağlı ödüller verilecektir.

5-Ne kadar kötülük o kadar para ilkesi gereği ara kademelerdeki kötülerin motivasyonu sağlanacaktır.

6-Kötülük Olimpiyatları düzenlemek için gezegenler arası faaliyetler yürütülecektir. Diğer gezegendeki başka kötülük merkezleriyle temaslar arttırılacaktır.

7-Kötülükler “demokratik teamüller” içinde uygulanacaktır. Kötülük yapılacak kişi/kurum seçildiğinde, kötülük yapılmadan önce kendisine mutlaka aşağıdaki seçenekler sunulacaktır:

A) Ön Kötülük B) Normal Kötülük C) Çok Kötülük D) Pek Kötülük E) En Kötülük

8-Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak “Herkes İçin Kötülük Federasyonu” kurulup faaliyete geçene kadar, her kurumda Kötülükler Daire Başkanlığı ihdas edilecektir.

9-Geçmişten günümüze kadar değişik zaman ve mekanlarda farklı düzeylerde kötülük yapmış olanlar tespit edilip onlara Kötülük Hizmet Ödülleri takdimi amacıyla törenler düzenlenecektir.

10-Etkili ve yetkili makamlarda ve mevkilerde bulunup da “Ben hiç kötülük yapamam” diyenler, önce uyarılacak, sonra kötülük merkezlerinde zorunlu eğitimden geçirilecek, eğer başarılı olunamazsa görevden uzaklaştırılacaktırlar.

11-Gayet tabii olarak bu kadarla da kalınmayacaktır. Önce kendisi sonra yakınları ihanet etmiş hainler olarak damgalanacaklar. Başlarına gelmedik felaket kalmayacaktır.

12-Neye ihanet etmek suretiyle hain oldukları daha sonraki yıllarda kendilerine bildirilecektir.

13-Gezegende kimse başına buyruk kötülük yapamayacaktır. Kötülüğün de bir kalitesi olduğunun unutulmaması lazımdır. kötülük ne kadar aşağılık olursa kalite o kadar artar.

14-İşbu genelge yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır.

15-Hayır adı unutulmamıştır, her işte olduğu gibi başı ile sonu ters gelmiştir:

16-Kötülük Genelgesi!

Posted in Köşe Yazıları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir